Obrati pažnju! Ovakva sličica će se prikazati na dnu stranice koja ima više slajdova! Ovaj website pokreće Tobogan platforma na kojoj se dijelovi učitane stranice LISTAJU potezanjem prsta, ili miša na idući SLAJD!
Rekreativna odbojka MORE THAN VOLLEYBALL header jpg
leader registracija na rekreativnu odbojku img

Registracija na rekreativnu odbojkuirekreativna odbojka lopta icon

Poštovanje! Ja sam Regina Tobogan, virtualna asistentica zadužena za management registracijskih obrazaca. Vodit ću Vas kroz ovaj proces registracije koji ima 4 koraka. Bez brige, samo pratite moje upute!

Podaci o rekreativnoj odbojkašici
(korak 1/4)

Započnimo prvi korak s Vašim osobnim podacima. Dobro pripazite da li su kontakt podaci ispravno upisani! Potrebno nam je za izradu računa, ali i o tome ovisi hoćemo li glatko ostvariti povratni kontakt!